Door meervoudig kijken meer bereiken!

Leiderschapskramp is de grootste bedreiging voor vernieuwing

in organisaties. De enige oplossing is meer vertrouwen. In het

boek Leiderschapskramp legt interim-verandermanager Harry

de Ruiter een open zenuw van ondernemingen bloot. Benieuwd?

 

Interim-of fasemanagement

In de eerste fase wordt de veranderdiagnose opgesteld. Dat gebeurt samen met mensen uit de organisatie, zodat een gedragen beeld ontstaat over inhoud en aanpak van de verandering. De veranderagenda geeft focus en duidelijkheid...

Organisatieadvies

Een goed organisatieadvies valt en staat met een diepgaande analyse. Het uitvoeren van deze analyse verloopt in nauwe samen-spraak met de organisatie, zodat u de eigenaar van uw probleem blijft: wel zo handig!..

Diensten

Trainingen

Met een scherpe intake is de ontwikkeling al begonnen. Het vraagstuk wordt in de organisatiecontext geplaatst en stake-holders worden met hun belangen in beeld gebracht. Maatwerk staat voorop...

Loopbaanadvisering

Dreigt jouw werk te verdwijnen of te verschralen? Merk je dat het je steeds meer energie kost om je voor je werk op te laden? Ervaar je blokkades in het bereiken van je doelen? Wil je beter inzicht krijgen in jouw kwaliteiten en sneller groeien?  Of wil je gewoon eens sparren over wat er nog meer te koop is?...

Procesbegeleiding

Wilt u het meerjarenbeleid en de strate-gische koers samen met uw management-team bespreken? Wilt u de effectiviteit en de samenwerking van het management-team verbeteren?..

Over HR Impact

Persoonlijk profiel

Routine en afwachten zijn woorden, die niet bij mij passen. Initiatief nemen, verantwoorde-lijkheid oppakken en verbetering aanbrengen zijn kenmerkende werkwoorden. Ik werk vanuit de overtuiging, dat je met zorgvuldige processen en politieke vaardigheden verder komt.

 

Allereerst wil ik begrijpen hoe het werkt, wat maakt dat organisatieprocessen lopen zoals ze lopen. Welke overtuigingen mensen hebben, wat hun drijft en welke inschattingen ze maken over hun effectiviteit. Hoe de organisatie-besturing is bedoeld en feitelijk uitwerkt. Ben altijd op zoek naar bovenliggende patronen, wat houdt gedrag in stand, wat is de formele bovenstroom en hoe is de informele onder-stroom? Uiteindelijk gaat het mij niet om mijn eigen inzicht, maar om het delen van inzichten met de ‘guiding coalition’ in de organisatie met als doel het bepalen van een succesvolle strategie. Dat kan alleen als een MT volwassen samenwerkt. Vertrouwen ligt aan de basis!..

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Contact

mr. drs. Harry P. de Ruiter mba

Klaverkampen 10

9481 JN Vries

 

Mobiel: 06 20 29 60 05

E-mail: info@hr-impact.nl

 

Leiderschapskramp is de grootste bedreiging voor vernieuwing

in organisaties. De enige oplossing is meer vertrouwen. In het

boek Leiderschapskramp legt interim-verandermanager Harry

de Ruiter een open zenuw van ondernemingen bloot. Benieuwd?

 

Leiderschapskramp is de grootste bedreiging voor vernieuwing

in organisaties. De enige oplossing is meer vertrouwen. In het

boek Leiderschapskramp legt interim-verandermanager Harry

de Ruiter een open zenuw van ondernemingen bloot. Benieuwd?

 

Leiderschapskramp is de grootste bedreiging voor vernieuwing

in organisaties. De enige oplossing is meer vertrouwen. In het

boek Leiderschapskramp legt interim-verandermanager Harry

de Ruiter een open zenuw van ondernemingen bloot. Benieuwd?

 

Leiderschapskramp is de grootste bedreiging voor vernieuwing

in organisaties. De enige oplossing is meer vertrouwen. In het

boek Leiderschapskramp legt interim-verandermanager Harry

de Ruiter een open zenuw van ondernemingen bloot. Benieuwd?

 

Leiderschapskramp is de grootste bedreiging voor vernieuwing

in organisaties. De enige oplossing is meer vertrouwen. In het

boek Leiderschapskramp legt interim-verandermanager Harry

de Ruiter een open zenuw van ondernemingen bloot. Benieuwd?

 

Leiderschapskramp is de grootste bedreiging voor vernieuwing

in organisaties. De enige oplossing is meer vertrouwen. In het

boek Leiderschapskramp legt interim-verandermanager Harry

de Ruiter een open zenuw van ondernemingen bloot. Benieuwd?

 

Leiderschapskramp is de grootste bedreiging voor vernieuwing in organisaties. De enige oplossing is meer vertrouwen. In het boek Leiderschapskramp legt interim-verandermanager Harry de Ruiter een open zenuw van ondernemingen bloot. Benieuwd?

 

Leiderschapskramp is de grootste bedreiging voor vernieuwing

in organisaties. De enige oplossing

is meer vertrouwen. In het boek Leiderschapskramp legt interim-verandermanager Harry de Ruiter een open zenuw van ondernemingen bloot. Benieuwd?

 

Leiderschapskramp is de grootste bedreiging voor vernieuwing in organisaties. De enige oplossing is meer vertrouwen. In het boek Leiderschapskramp legt interim-verandermanager Harry de Ruiter een open zenuw van ondernemingen bloot. Benieuwd?

 

Leiderschapskramp is de grootste bedreiging voor vernieuwing in organisaties. De enige oplossing is meer vertrouwen. In het boek Leiderschapskramp legt interim-verandermanager Harry de Ruiter een open zenuw van ondernemingen bloot. Benieuwd?