Interim- of

fasemanagement

Interim - of fasemanagement

 

De opdracht is voor mij bepalend. Ik pas in rollen als directeur, strategisch HR- manager of programmaleider.

 

In de eerste fase  van de opdracht wordt een veranderdiagnose opgesteld. Dat gebeurt samen met mensen uit de organisatie, zodat een gedragen beeld ontstaat over inhoud en aanpak van de verandering. De veranderagenda geeft vervolgens focus en duidelijkheid.

 

Ik werk vanuit vertrouwen en respect. Dit maakt, dat er een veilige sfeer ontstaat waarin mensen open zijn en beter het gesprek aangaan. Vanuit een rijke veranderkundige achtergrond is er veel aandacht voor het proces, de timing en bovenal de communicatie. Het overleg met de OR/MR en vakbonden wordt proactief en transparant gevoerd.

 

Het draait nadrukkelijk niet om mij. Ik investeer in medewerkers door het delen van het toekomst beeld en de betekenis hiervan voor hun werk. Medewerkers worden uitgedaagd om te groeien en hun bijdrage te leveren aan de ‘vernieuwende’ organisatie. Dat vraagt lenigheid en levert wel eens spierpijn op. Talent krijgt alle kans om kleur te bekennen en vlieguren te maken. Samenwerken en kennisdelen staat voorop.

 

Heeft uw interim- vraagstuk minimaal 3 treffers met onderstaande begrippen dan is een kennismaking snel te regelen.

 

Samenwerking extern en intern verbeteren

Leiderschap

en besturing

2.

3.

Bijdragen aan strategische koers

1.

Strategisch bijdrage HR verbeteren

Reorganisatie

doorvoeren

5.

6.

Regie op organisatie-

ontwikkeling

4.

vertrouwen herstellen

/new energy

7.

Contact

mr. drs. Harry P. de Ruiter mba

Klaverkampen 10

9481 JN Vries

 

Mobiel: 06 20 29 60 05

E-mail: info@hr-impact.nl

 

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Interim- of

fasemanagement

Contact

mr. drs. Harry P. de Ruiter mba

Klaverkampen 10

9481 JN Vries

 

Mobiel: 06 20 29 60 05

E-mail: info@hr-impact.nl

 

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.