Over HR Impact

Persoonlijk profiel

 

Verleden, heden, toekomst HR- impact wordt gevormd door Harry de Ruiter (1961). Ik werkte bij het CNV, waardoor inzicht en ervaring op het gebied van arbeids-verhoudingen, besturen en onderhandelen sterk toenam. Aansluitend ruime ervaring opgedaan in advies- en management-functies in profit en not-for-profit organisaties

 

Vanaf 2007 werk ik als zelfstandig interim-manager in opdrachten gericht op organisatie-ontwikkeling. Ik acteer op het speelveld van strategische processen, organisatiebesturing en veranderkunde.

 

Daarnaast ben ik freelance trainer bij het NCOI en associé senior trainer/ adviseur bij het GITP. Ik verzorg trainingen op het gebied van leiderschap, organisatieverandering en strategisch HR. Zo verfris ik kennis en heb interactie met profes-sionals uit vele organisaties.Samenwerken en kennis delen is mijn overtuiging. Ik participeer in professionele netwerken

 

Als arbeidsjurist begrijp ik de kaders en het belang van fair play. Inzicht in mens en organisatie is het speelveld van de A&O- psycholoog.  Vanuit een executive MBA is mijn bedrijfskundige inzicht aangescherpt. Nieuwe initiatieven zijn: socratische gesprektechniek, good governance en Canvas Businessmodel.

Besturingsfilosofie, Leiderschap,

Planning & Control, Inspiratie,

Dialoog, Ruimte geven,

Besluitvorming.

Resultaten

Zakelijke kant

Omgeving, Organisatie, Koers, Kern-competenties,  Ontwikkelagenda,

Bijdrage medewerkers.

Verbindende factor d.m.v.

Drive, Respect, Vertrouwen,

Leren & groeien, Samenwerken,

Eigenaar-schap & proactiviteit.

Emotionele kant

Mijn opstelling

 

Organisaties zullen scherp aan de wind moeten varen. Strategie is vooral een roadmap. Samenwerken met externe partijen staat centraal. Van medewerkers wordt meer en meer proactiviteit en eigenaarschap gevraagd. Ik spreek dan over extraverte businessmodellen.

 

Allereerst wil ik begrijpen hoe  de organisatie  nu werkt en hoe medewerkers in de race zitten. Hoe is de organisatie-besturing  bedoeld en hoe werkt deze feitelijk uit?. Ben altijd op zoek naar bovenliggende patronen, wat houdt gedrag in stand, hoe is de formele bovenstroom en  de informele onderstroom? Aan welke knoppen moeten we draaien voor duurzaam succes?

 

Mijn dag is goed als we samen het spreekwoordelijke  ‘kwartje’ horen vallen. Dat mensen hun verantwoordelijkheid pakken en eigenaarschap tonen. Voorwaarde: vertrouwen en veiligheid.

 

Ik bevorder het Leren = je bewust worden van de beperktheid van je eigen referentiekader én de durf  je open te stellen voor nieuwe inzichten. Reflectie en evaluatie stimuleren leerprocessen. Veranderen is de dialoog aan gaan.

 

Mijn Kracht en toegevoegde waarde

 

Best lastig om dat te verwoorden. De kunst zit in het weglaten. Natuurlijk heb ik veel inhoudelijke expertise op het gebied van organiseren en ontwikkelen mogen opdoen.

 

Toch is dat niet mijn sterkste troef. Mijn absolute kracht zit aan de proceskant. Het gaat dan om het balanceren tussen inzichten en belangen. Het dynamiseren van de besluitvorming. Veelal ook om het dotteren van verstopte energiebanen bij mensen, teams en de organisatie.

Luisteren, doorvragen, tactvol optreden, belangen begrijpen en samenbrengen.

 

Deze proceskant wordt niet alleen gevoed door mijn persoonlijkheid en politieke vaardigheden, maar heeft ook een expertisekant. Hier komt de trainer  en bedrijfskundige om de hoek kijken, die een inspirerende werkvorm kan inzetten en mensen kan uitdagen. Ach zou mijn drive gericht zijn op Overtuigen en beïnvloeden?

 

Contact

mr. drs. Harry P. de Ruiter mba

Klaverkampen 10

9481 JN Vries

 

Mobiel: 06 20 29 60 05

E-mail: info@hr-impact.nl

 

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

zou mijn drive gericht zijn op Overtuigen en beïnvloeden?

Contact

mr. drs. Harry P. de Ruiter mba

Klaverkampen 10

9481 JN Vries

 

Mobiel: 06 20 29 60 05

E-mail: info@hr-impact.nl

 

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.